NASZE CERTYFIKATY

Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę techniczną. Aktualnie posiadamy następujące certyfikaty:

  • PRINCE2 Foundation – Managing PRojects IN Controlled Environments
  • MCPD – Microsoft Certified Professional Developer – Web Developer
  • MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist – Web applications
  • MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist – Business Intelligence Development & Maintenance
  • MCP – Microsoft Certified Professional
  • Macromedia ColdFusion MX 7 Developer