Certyfikaty


     Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę techniczną. Aktualnie posiadamy następujące certyfikaty:
  • PRINCE2 Foundation – Managing PRojects IN Controlled Environments
  • MCPD – Microsoft Certified Professional Developer – Web Developer
  • MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist - Web applications
  • MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist - Business Intelligence Development & Maintenance
  • MCP - Microsoft Certified Professional
  • Macromedia ColdFusion MX 7 Developer
PRINCE2

ms certs

coldfusion cert